Bel ons: 0416 - 54 01 07 - E-mail info@centralheating.nl

Duurzaam

combi waterpomp zonpanMet het steeds schaarser en duurder worden van fossiele brandstoffen wordt al decennia gezocht naar andere en goedkopere alternatieven voor het opwekken van warmte. Central Heating  heeft deze ontwikkelingen vanaf het begin op de voet gevolgd en kan nu putten uit de opgedane kennis over onder andere warmtepompen lucht/lucht, lucht/water en water/water, zonnepanelen, douche-wtw’s, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en andere duurzame en EPC-verlagende vindingen.

Central Heating maakt in haar eigen pand ook gebruik van duurzame energie. Verwarming en koeling worden geleverd door een warmtepomp, waarbij het rendement van de bron voor deze warmtepomp nog wordt verhoogd door de combinatie met thermische zonnepanelen. Deze thermische zonnepanelen zorgen ook voor de warm-tapwater-voorziening in het bedrijfspand. De elektriciteit die gebruikt wordt, wordt mede verzorgd door 27 fotovoltaische zonnepanelen met een totaal vermogen van 5500kWh/jaar.

Anders maar ook duurzaam is het regenwater dat opgevangen wordt in tanks en wordt hergebruikt voor het spoelen van toiletten en het wassen van het wagenpark. De ervaringen die wij zo in eigen huis hebben opgedaan, passen wij toe in het ontwerpen en aanleggen van duurzame installaties.